Venujte nám 2% zo zaplatenej dane

Vaše 2% zo zaplatenej dane nám pomôžu zabezpečiť aktivity OZ VILKO a to najmä financovať terapie, rehabilitačné pobyty a pomôcky pre malého Vilka za účelom zlepšenia jeho zdravotného stavu.


Názov: VILKO

Sídlo: Nad plážou 14554/29, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52096815


Ako darovať 2% občianskemu združeniu VILKO (postup, termíny a tlačivá)

Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

ZAMESTNANCI

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ

FYZICKÉ OSOBY

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

  • Vypočítajte si 2% z vašej zaplatenej dane resp. 3%, ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľničili.

  • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%/3% zaplatenej dane.

  • DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

  • Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.


ĎAKUJEME

PRÁVNICKÉ OSOBY

  • Vypočítajte si 1% z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5% dane, môžete pomôcť až 2% z dane!

  • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

  • Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

 

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5% dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2% dane.